Hindu Baby Boy Names Related to Lord Ganesha

Discussion in 'Hindu Baby Boy Names' started by Aum, Feb 13, 2016.

 1. Aum

  Aum New Member

  Hindu Baby Boy Names Related to Lord Ganesha are as follows :
  [table]
  Akhuratha
  Alampata
  Amit
  Amogh
  Anantachidrupamayam
  Avaneesh
  Avighna
  Balaganapati
  Bhalchandra
  Bheema
  Bhupati
  Bhuvanpati
  Buddhinath
  Buddhipriya
  Buddhividhata
  Chaturbhuj
  Devadeva
  Devantakanashakarin
  Devavrata
  Devendrashika
  Dharmik
  Dhoomravarna
  Durja
  Dvaimatura
  Ekaakshara
  Ekadant
  Ekadanta
  Ekadrishta
  Eshanputra
  Gadadhara
  Gajakarna
  Gajanana
  Gajanand
  Gajananeti
  Gajavakra
  Gajavaktra
  Gajrup
  Ganadhakshya
  Ganadhyakshina
  Ganapati
  Ganapati
  Gaurisuta
  Gunina
  Haridra
  Heramb
  Heramba
  Ibhanan
  Kapila
  Kaveesha
  Kripalu
  Krishapingaksha
  Krti
  Kshamakaram
  Kshipra
  Lambakarna
  Lambodara
  Lambodhar
  Mahabala
  Mahaganapati
  Maheshwaram
  Mandar
  Mangalamurti
  Manomay
  Mrityuanjaya
  Muktidaya
  Mundakarama
  Musikvahana
  Nadapratithishta
  Namasthetu
  Nandana
  Nideeshwaram
  Omkara
  Pitambara
  Pramoda
  Prathameshwara
  Purush
  Rakta
  Rudrapriya
  Sarvadevatman
  Sarvasiddhanta
  Sarvatman
  Shambhavi
  Shashivarnam
  Shoorpakarna
  Shuban
  Shubhagunakanan
  Shweta
  Siddhidhata
  Siddhipriya
  Siddhivinayaka
  Skandapurvaja
  Sumukha
  Sureshwaram
  Swaroop
  Tarun
  Tridhatri
  Uddanda
  Umaputra
  Vakrabhuj
  Vakratunda
  Varadavinayaka
  Varaganapati
  Varaprada
  Veeraganapati
  Vidyavaridhi
  Vighnahara
  Vighnajit
  Vighnaraja
  Vighnarajendra
  Vighnavinashanaya
  Vighnesh
  Vignaharta
  Vigneshwara
  Vikat
  Vinayak
  Vinayaka
  Vishwamukha
  Vishwaraja
  Yagnakaya
  Yashaskaram
  Yashvasin
  Yogadhipa
  Yogadhipa
  [/table]
   

Share This Page